Gallery

Sub­skry­buj gale­rię Wło­cha­tej Pasji - klik­nij tutaj

Tło pul­pitu:

carmel

Car­mel w lasku

carmel_w_lasku_wlochata-pasja

Car­mel w lasku

carmel_w_lasku2_wlochata-pasja

Car­mel w lasku

carmel_w_lasku3_wlochata-pasja

Car­mel w lasku

carmel_na_spacerze2_wlochata-pasja

Car­mel na spacerze

carmel_na_spacerze

Car­mel na spacerze

carmel_zima2_wlochata-pasja

Car­mel — zima

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Elzbieta Gajew­ska
Austra­lian Labra­do­odle Bre­eder in Poland
First Pro­fes­sio­nal Austra­lian Labra­do­odle Ken­nel in Poland