Puppies and their new homes. Elvis in Holland!


“Hier een update van Elvis. Hij is nu een week bij ons en het gaat heel goed met hem. Hij is al hele­maal gewend en wij kun­nen niet meer zon­der hem.
Wij wil­len je enorm bedan­ken voor de goede zorg van Elvis, wij mer­ken dat hij uit een heel warm nest komt en al heel goed is geso­cia­li­se­erd, de betrok­ken­heid tij­dens het nestje en de bege­le­iding erna.
Elvis is heel lief en ont­zet­tend leer­gie­rig. Er wordt hier wat af gekro­eld!“