Ziba went to Holland

Ziba in Holland!

Ik heb sinds 23 Janu­ari 2011 een Austra­lian Labra­do­odle van Wlo­chata Pasja.
Na 1 ½ dag pla­ste en poepte Ziba al buiten, zolang ik maar direct na haar sla­apjes naar buiten ga. Dus nog even vol­ho­uden tot ze het zelf aan gaat geven dat ze naar buiten wil. Ze is zeer alert op alle gelu­iden en zeer neus geo­ri­ën­te­erd.
Op een of andere reden vindt ze lege wijn en bier­fles­sen heel inte­res­sant en wil daar direct aan lik­ken. Ik begrijp dat niet want zelf drink ik niet.
Ze gaat niet graag in de kou naar buiten en zodra ze ziet dat ik aan­stal­ten maak om haar uit te laten, doet ze net of ze sla­apt of pro­be­ert ze zich te ver­stop­pen. Als ik haar dan roep doet ze net of ze het niet begrijpt. Maar als ze een­maal buiten is vindt ze het alle­maal weer prach­tig.
Als ik bij de sto­eprand stop voor­dat ik over­steek, gaat ze nu al uit haar zelf zit­ten en wacht op het com­mando dat we gaan over­ste­ken.
In de auto gaat ze in de bench direct sla­pen en heb ik geen kind aan haar.
Ik heb haar nu een week en zie dat ze een zeer slimme hond is met een sterke eigen wil. Ze houd me con­stant in de gaten en ik zal zeer con­se­qu­ent moeten zijn om haar de regels bij te bren­gen en te laten vol­gen.
Nico Bulder